Společnost ENECO LNG
je Vašim spolehlivým partnerem
pro úspory nákladů v dopravě a energetice.
Hlavními oblastmi zájmu společnosti ENECO LNG jsou:
  • dodávky kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
  • dodávky trigeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny, chladu a tepla
  • poradenská a konzultační činnost při investování do energetických celků
  • řízení výstavby energetických celků v roli EPC kontraktora, pomoc při zajištění
    financování těchto celků
  • dodávky LNG (zkapalněného zemního plynu), plnících stanic LNG a CNG,
    dodávky a přestavba nákladních a osobních automobilů